نوشته‌ها

جراحی فلپ

جراحی فلپ

/
تعریف جراحی فلپ لثه زمانی که باکتری ها در دهان بیش از حد رشد میک…