جرمگیری دندان

جرمگیری دندان

از آنجایی که حتی درصورت مسواک زدن مرتب بزاق دهان خود باعث ایجاد جرم بر روی دندان می شود ، جرمگیری دندان برای هر فردی لازم است. معمولا نوع و زمان انجام آن را پزشک تعیین می کند.